Idan PtG Publication,

World Stadium Index

Denna rapport från Idrættens Analyseinstitut/Play the Game har som mål att skapa en större insikt
i vad det idrottsliga arvet är för arenor som har uppförts eller genomgått betydande renoveringar
för att stå värd för stora internationella idrottsevenemang.

Author: Jens Alm
Keywords: Events Facilities
Open publication
Publisher: Idrættens Analyseinstitut og Play the Game
Page Count: 119
ISBN: 978-87-92120-46-5, 978-87-92120-47-2 (elektronisk)

English version of the report

PtG Publication May 2012
World Stadium Index: Stadiums built for major sporting events - bright future or future burden?