Jonna Toft

Publications

Articles

Idan Article

Kommuner må støtte selvejende hallers padelcentre

Jonna Toft
Idan Article

Kulturen gør det svært at åbne for selvorganiserede i anlæg

Jonna Toft
Idan Article

Fra pedel til iværksætter Kommuner efteruddanner anlægsleder

Jonna Toft
Idan Article

Kommuner vil nedbringe overbooking i idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Article

Møder om fremtidens idrætsfaciliteter over hele landet

Jonna Toft
Idan Article

LOA-direktør: Dan en garantipulje for lån til idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Article

Selvejende anlæg har svært ved at låne til modernisering

Jonna Toft
Vifo Article

Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere

Jonna Toft
Vifo Article

Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud

Jonna Toft
Vifo Article

Ny organisation skal samle amatørmusikken

Jonna Toft
Vifo Article

Flere frivillige forpligter sig kun i en kort periode

Jonna Toft
Idan Article

Forskning i idrætsanlæg åbner lokale diskussioner

Jonna Toft
Vifo Article

Rapport: Moderne sheltere gør friluftsliv mere tilgængeligt

Jonna Toft
Idan Article

Konference om fysisk aktivitet blandt børn og unge

Jonna Toft
Idan Article

Konference: Forskere giver 8 anbefalinger til bedre idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Article

Hensigt om at skabe offentlig værdi drukner i hverdagen

Jonna Toft
Vifo Article

Store regionale forskelle på, hvad frivillige beskæftiger sig med

Jonna Toft
Idan Article

Nye holdspilskoncepter skal øge sundheden

Jonna Toft
Idan Article

Regionale forskelle: Andelen af idrætsfrivillige varierer

Jonna Toft
Vifo Article

Nu genopstår Demokratiets Folkemøde på Himmelbjerget

Jonna Toft
Idan Article

Ny forskning: Viden giver bedre faciliteter

Jonna Toft
Vifo Article

12 naturaktiviteter er nu samlet i kanon for børn

Jonna Toft
Vifo Idan Article

Stier og ruter bør bindes bedre sammen

Jonna Toft
Vifo Article

De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform

Jonna Toft
Vifo Article

Mange barrierer for at færdes i naturen

Jonna Toft
Idan Article

Projekt undersøger motiver og barrierer for idrætsdeltagelse

Jonna Toft
Vifo Article

Konference om unges fællesskaber

Jonna Toft
Vifo Article

Længere skoledage og åben skole påvirker fritidslivet på forskellig vis

Jonna Toft
Idan Article

Seminar om idræt i byens rum

Jonna Toft
Idan Article

Michael Ask udpeget til international toppost

Jonna Toft
Idan Article

Regering og organisationer holder idrætstopmøde

Jonna Toft
Idan Article

Idrætsfaciliteter er i bedre form end ofte antaget

Jonna Toft
Idan Article

Tre forslag til mere aktivitet i ledig tid i skolehaller

Jonna Toft
Vifo Article

50 mio. kr. til bedre mødesteder i landsbyklynger

Jonna Toft
Idan Article

Forskning: 20 anbefalinger skal styrke ældres sundhed og trivsel

Jonna Toft
Vifo Article

Hvad skaber aktive borgere?

Jonna Toft
Idan Article

FIIBL skal udvikle inkluderende idrætsundervisning

Jonna Toft
Vifo Article

Højskolernes 175-års jubilæum støttes med 1,75 mio. kr.

Jonna Toft
Vifo Article

Langt flere ældre arbejder frivilligt

Jonna Toft
Idan Article

Konference om at styrke børn og unges fysiske aktivitet

Jonna Toft
Idan Article

Nytårskur: Hør om nye tendenser i fritidslivet

Jonna Toft
Idan Article

International konference om fodbold som medicin

Jonna Toft
Vifo Article

Friluftsrådet udvikler kanon over naturaktiviteter

Jonna Toft
Idan Article

Kun et mindretal af de danske teenagere får nok motion

Jonna Toft
Vifo Article

Frivilligt arbejde giver bedre mental sundhed

Jonna Toft
Vifo Article

Kommuner og foreninger tillægger samarbejde forskellig værdi

Jonna Toft
Idan Article

Regeringen afsætter 40 mio. kr. til idrætsinitiativer

Jonna Toft
Idan Article

Overraskende mange dyrker friluftsliv ved vandet

Jonna Toft
Idan Article

Bevægelse i skolen: Hovedstaden halter bagefter

Jonna Toft
Idan Article

Private idrætsaktører stifter nyt forbund for at få indflydelse

Jonna Toft
Vifo Article

Fremtidens biblioteker sættes til debat

Jonna Toft
Idan Article

Store forskelle præger foreningslivet i 11 storkøbenhavnske kommuner

Jonna Toft
Idan Article

Svømmeanlæg: Svært at gøre alle svømmegæster tilfredse

Jonna Toft
Vifo Article

Hænger høj livskvalitet på landet sammen med foreningsliv?

Jonna Toft
Vifo Article

Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder

Jonna Toft
Idan Article

Motivationen er større ved floorball end spinning

Jonna Toft
Idan Article

Firmaidrætsforbundet vil styrke lokal firmaidræt og organisere kollegamotion

Jonna Toft
Vifo Article

Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole

Jonna Toft
Vifo Article

De fleste børn får ikke basale naturoplevelser

Jonna Toft
Vifo Article

Ændringer til højskoleloven sendt i høring

Jonna Toft
Idan Article

Gadeidræt skal have et løft i Nordjylland

Jonna Toft
Idan Article

Mød DGI’s formandskandidater ved fire debatmøder

Jonna Toft
Idan Article

Konference om mere bevægelse i skolen

Jonna Toft
Vifo Article

Debatinitiativ støttes med 6,6 mio. kr.

Jonna Toft
Idan Article

6,6 mio. kr. til idrætsforskning

Jonna Toft
Vifo Article

Konference: Bliv klogere på samspillet mellem kommuner og civilsamfund

Jonna Toft
Idan Article

Superliga-stadioner: Nu er 6.000 tilskuerpladser nok

Jonna Toft
Idan Article

Symposium om arkitektur og bymiljøer, der fremmer det gode liv

Jonna Toft
Vifo Article

Frivillighed i forandring giver ændrede behov for støtte

Jonna Toft
Idan Article

Fagligheden er øget i idrætsfaget i skolen

Jonna Toft
Idan Article

Motionsdoping: Appelinstans åbnes for den kommercielle idræt

Jonna Toft
Idan Article

KL-konference om mere bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter

Jonna Toft
Idan Article

Fine fitnesscentre giver ikke nødvendigvis bedre træning

Jonna Toft
Idan Article

Praksisfællesskaber kan mindske eksklusion i idrætstimerne

Jonna Toft
Vifo Article

Mange aftenskoler finder ikke debatskabende aktiviteter relevante

Jonna Toft
Idan Article

Ny forebyggelsespakke skal fremme fysisk aktivitet

Jonna Toft
Idan Article

Idrætsanlægs fysiske tilstand er ikke så dårlig som frygtet

Jonna Toft
Idan Article

Videnshul om motionsdoping hos fagpersoner, der rådgiver unge

Jonna Toft
Vifo Article

Danske unge er europamestre i frivillighed

Jonna Toft
Idan Article

Gamle strukturer spænder ben for idrætsanlægs udvikling

Jonna Toft
Vifo Article

Naturens Dag opfordrer til bevægelse

Jonna Toft
Vifo Article

8 pointer om børn og unges udeliv

Jonna Toft
Vifo Article

De fleste kommuner bruger natur- og friluftsaktiviteter til sundhedsfremme

Jonna Toft
Idan Article

Den Nationale Sundhedsprofil: De fleste ikke-aktive vil gerne i gang

Jonna Toft
Idan Article

Markante lokale forskelle på brug og tilfredshed

Jonna Toft
Idan Article

Regeringen nedsætter tre arbejdsgrupper om idræt

Jonna Toft
Vifo Article

50 mio. kr. skal skabe aktiviteter ved danske kyster

Jonna Toft
Idan Article

11 trends for fremtidens idrætsfaciliteter

Jonna Toft
Idan Article

Konference om forebyggelse af motionsdoping

Jonna Toft
Vifo Article

Forskere samler resultater om friluftsliv og sundhed

Jonna Toft
Vifo Article

Teknologi skal få flere børn ud i naturen

Jonna Toft
Vifo Article

Bedre trivsel blandt børn i fritidslivet

Jonna Toft
Vifo Article

Ny kampagne sætter demokrati på skoleskemaet

Jonna Toft
Vifo Article

Konference om fremtidens friluftsliv

Jonna Toft
Vifo Article

37 kandidater stiller op til Frivilligrådet

Jonna Toft
Vifo Article

Temadag om ’Sund i Naturen’

Jonna Toft
Idan Article

Bagsiden ved at få flere med: En mindre andel deltager i foreningens sociale liv

Jonna Toft
Idan Article

30.000 elever kan få fodbold på skoleskemaet

Jonna Toft
Idan Article

Bevægelse i folkeskolen giver mindre uro i timerne

Jonna Toft
Idan Article

Platformen for Gadeidræt støttes med 15 mio. kr.

Jonna Toft
Vifo Article

Kommuner inddrager borgerne mere end tidligere

Jonna Toft
Idan Article

Idrætshaller: Hver fjerde bookede haltid bliver ikke brugt

Jonna Toft
Idan Article

Unge må vælge mellem sportskultur og festkultur

Jonna Toft
Idan Article

Notat viser forskelle i ledelse af landets idrætsfaciliteter

Jonna Toft
Idan Article

Kommuner bruger forskellige styringsformer af idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Article

Forskningsprojekt undersøger idrætsanlægs fysiske tilstand

Jonna Toft
Idan Article

Konference om trivsel og bevægelse i skolen

Jonna Toft
Idan Article

Boldspil får unge til at engagere sig

Jonna Toft
Idan Article

Konference om social integration og frivillige i europæiske idrætsklubber

Jonna Toft
Vifo Article

Nyt center skal få børn ud i naturen

Jonna Toft
Idan Article

Store forskelle på facilitetsdækning i land- og bykommuner

Jonna Toft
Vifo Article

Gåture i naturen er udbredte på tværs af sociale skel

Jonna Toft
Idan Article

Bliv klogere på ’good practice’ i europæiske sportsklubber

Jonna Toft
PtG Article

Volunteerism and companionship are most important in European sports clubs

Jonna Toft
Idan Article

Danske foreningsmedlemmer agerer som kunder

Jonna Toft
Idan Article

Gadeidræt skal forebygge overvægt og diabetes hos udsatte unge

Jonna Toft
Vifo Article

Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

Jonna Toft
Vifo Article

Flest teenagere og +70-årige er frivillige

Jonna Toft
Idan Article

Frivillighed og samvær fylder i europæiske sportsklubber

Jonna Toft
Idan Article

20 mio. kr. uddelt til forskning i kultur og idræt

Jonna Toft
Idan Article

Fem trailcentre skal få flere til at dyrke idræt i naturen

Jonna Toft
Idan Article

Femårsjubilæum fejres med seminar

Jonna Toft
Idan Article

Motion efter indlæring styrker børns hukommelse

Jonna Toft
Idan Article

Idrætsklasser hjælper unge talenter på vej

Jonna Toft
Idan Article

Konference: Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv

Jonna Toft
Vifo Article

Ny videnportal om friluftsliv

Jonna Toft
Idan Article

Piger er pressede i præstationskultur

Jonna Toft
Vifo Article

Kommuner i vildrede om nye lovstramninger

Jonna Toft
Idan Article

Svenske unge rører sig (også) for lidt

Jonna Toft
Idan Article

Handicappede skal have bedre adgang til fitnesscentre

Jonna Toft
Idan Article

MTB-spor over hele landet får farvemærkning

Jonna Toft
Idan Article

Sverige er stærkest i Skandinavien

Jonna Toft
Idan Article

Breddeidrætskommuners erfaringer kan komme flere til gode

Jonna Toft
Vifo Article

Små aftenskoler og handicap-aftenskoler har svært ved at bruge debatmidler

Jonna Toft
Idan Article

Tre møder om bedre idrætsmiljøer for piger

Jonna Toft
Idan Article

International konference om talentudvikling

Jonna Toft
Idan Article

Idrætsfagets udvikling skal undersøges

Jonna Toft
Idan Article

Idrætsanlæg deler Danmark på midten

Jonna Toft
Idan Article

Forskning skal optimere bevægelse i skoletimerne

Jonna Toft
Idan Article

De frivillige bliver mere grå i toppen

Jonna Toft
Idan Article

Møderække giver inspiration til at modernisere skoler

Jonna Toft
Vifo Article

Dans kan noget særligt – pædagogisk og socialt

Jonna Toft
Idan Article

Motion styrker elevers trivsel og faglige niveau

Jonna Toft
Idan Article

Forældre er afgørende for børns fysiske aktivitet

Jonna Toft
Idan Article

Idrætsanlæg skal være mere offensive i lokalsamfundet

Jonna Toft
Idan Article

Konference om breddeidrætskommunernes erfaringer

Jonna Toft
Idan Article

Streetmekkaer på vej i Aalborg og Viborg

Jonna Toft
Idan Article

Kommuner bygger fortsat flere idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Article

Danske børn og unge er ikke så aktive

Jonna Toft
Idan Article

Ledere i idrætsanlæg har vidt forskellige uddannelser

Jonna Toft
Vifo Article

Altinget opretter videncenter om civilsamfundet

Jonna Toft
Vifo Article

Nytårskur om nye tendenser i fritidsfaciliteter

Jonna Toft
Vifo Article

Folkeuniversitetets formand stopper

Jonna Toft
Vifo Article

Handicapundervisning giver lokale dilemmaer

Jonna Toft
Vifo Idan Article

Idrætshøjskolerne er kraftcentre for nytænkning

Jonna Toft
Vifo Idan Article

Idrætshøjskoler: Strammere økonomi forude

Jonna Toft
Vifo Article

Flere borgere tager folkeoplysningen i egne hænder

Jonna Toft
Vifo Article

Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur

Jonna Toft
Vifo Article

Konference om voksenpædagogiske tiltag for flygtninge og indvandrere

Jonna Toft
Vifo Article

Statens Kunstfond vil støtte amatørmusik fra én fælles pulje

Jonna Toft
Vifo Article

Samråd vil fremme forskning i amatørkultur

Jonna Toft
Vifo Article

Vækst hos politiske ungdomsorganisationer

Jonna Toft
Vifo Article

Ildsjæle får støtte til at skabe 21 Underværker

Jonna Toft
Vifo Article

Spis sammen - over hele landet

Jonna Toft
Vifo Article

Et stærkt lokalmiljø kan forebygge radikalisering og ekstremisme

Jonna Toft
Vifo Article

Dansk Folkeoplysnings Samråd giver støtte til 20 projekter

Jonna Toft
Vifo Article

DUF vedtager omdiskuteret ny fordeling af tipsmidler

Jonna Toft
Vifo Article

30 pct. flere spejdere i hovedstaden over seks år

Jonna Toft
Vifo Article

Nordiske lande kan lære af hinandens initiativer for voksenuddannelse

Jonna Toft
Vifo Article

Nyt dialogforum og ny komité vil fastholde fokus på socialøkonomi

Jonna Toft
Vifo Article

Inspirationsdag om at skabe samtale

Jonna Toft
Vifo Article

Statens Kunstfond vil samle amatørmusikken

Jonna Toft
Vifo Article

Flygtningeprojekter søges til europæisk pris

Jonna Toft
Vifo Article

33 høringssvar om nye tipsregler i DUF

Jonna Toft
Vifo Article

Tilskudsreform deler DUF i synet på demokratisering og samfundsværdi

Jonna Toft
Vifo Article

Mere specifik viden om demokratisk deltagelse

Jonna Toft
Vifo Article

Nu på engelsk: Højskoleloven og folkeoplysningsloven

Jonna Toft
Vifo Article

DUF-undersøgelse: 16-17-årige vil have stemmeret

Jonna Toft
Vifo Article

Kritik af DUF-forslag til nye tilskudsregler

Jonna Toft
Vifo Article

4 mio. kr. til højskoler og folkeoplysning

Jonna Toft
Vifo Article

Vision for folkeoplysning giver samarbejde, men bør følges op

Jonna Toft
Vifo Article

Frivillige sociale foreninger under pres: Dobbelt så mange brugere

Jonna Toft
Vifo Article

Unge skal inddrages mere i den politiske offentlighed

Jonna Toft
Vifo Article

Manifest skal styrke voksenlæring

Jonna Toft
Vifo Article

Fem spejderkorps stifter fælles forening

Jonna Toft
Vifo Article

Ny DUF-formand vil genoplive den demokratiske samtale

Jonna Toft
Vifo Article

Viden om sociale virksomheder risikerer at gå tabt

Jonna Toft
Vifo Article

Nyt studie undersøger kommuners samarbejde med frivillige

Jonna Toft
Vifo Article

Konference om voksenlæring i Europa

Jonna Toft
Vifo Article

Seks ud af ti nordmænd deltager i frivilligt arbejde

Jonna Toft
Vifo Article

Konference om frivillige organisationers rolle i demokratiet

Jonna Toft
Vifo Article

Konference om ’Byens Leg’ og forskning i leg

Jonna Toft
Vifo Article

Foreningsdemokratiet skal have ekstra opmærksomhed

Jonna Toft
Vifo Article

Nyt europæisk magasin om livslang læring

Jonna Toft
Vifo Article

Nordisk konference om udfordringer i folkeoplysningen

Jonna Toft
Vifo Article

Skarp reaktion fra DFS på finanslovsforslag

Jonna Toft
Vifo Article

Unge engagerer sig for at skabe handling

Jonna Toft
Vifo Article

Unges frivillighed udfordrer foreningsdemokratiet

Jonna Toft
Vifo Article

Frivilligrådet vil udvikle aktivt medborgerskab

Jonna Toft
Vifo Article

DUF-konference om foreninger i udsatte boligområder

Jonna Toft
Vifo Article

Altinget åbner ny portal om civilsamfundet

Jonna Toft
Vifo Article

Frivillig Fredag om grokraft til fællesskaber

Jonna Toft
Vifo Article

DFS diskuterer demokrati og flygtningeopgaver

Jonna Toft
Vifo Article

Internationalt arbejde udvikler danske aftenskoler

Jonna Toft
Vifo Article

Skolevalg giver gejst i ungdomspartierne

Jonna Toft
Vifo Article

Fleksible aftenskolehold giver flere deltagere

Jonna Toft
Vifo Article

Kun få aftenskoler søger tilskud til nytænkning

Jonna Toft
Vifo Article

Handicapundervisning kan udhule tilskud til aftenskoler

Jonna Toft
Vifo Article

Politik skal gøres meget mere relevant for unge

Jonna Toft
Vifo Article

Folkeoplysning – kun for dem, der har overskud?

Jonna Toft
Vifo Article

Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse

Jonna Toft