National Sports Governance Observer. Landerapport: Danmark

By Jens Alm, November 2018

Denne delrapport præsenterer og perspektiverer resultaterne for de otte danske forbund, der har været omfattet af projektet 'National Sports Governance Observer'. Projektet har målt niveauet af 'good governance' i nationale idrætsforbund i ti lande inden for fire kategorier: Transparens, demokratiske processer, intern kontrol og samfundsansvar.

 
About the publication
Author(s):
Title:
National Sports Governance Observer. Landerapport: Danmark 
Description:
Denne delrapport præsenterer og perspektiverer resultaterne for de otte danske forbund, der har været omfattet af projektet 'National Sports Governance Observer'. Projektet har målt niveauet af 'good governance' i nationale idrætsforbund i ti lande inden for fire kategorier: Transparens, demokratiske processer, intern kontrol og samfundsansvar. 
Publikation type:
Play the Game analyses and reports 
Publication year:
2018 
Publication month:
November  
Publisher:
Play the Game
Language:
Danish
Number of pages:
31
ISBN-number.:
978-87-93375-94-9 (tryk), 978-87-970325-6-5 (pdf)
Subjects:
Idrætspolitik generelt
Keywords:
Idræt, Danmark, ledelsespraksis, good governance, governance, transparens, demokrati, kontrol, samfundsansvar, nationale idrætsforbund, NSGO 
Notes:

Indeværende rapport er det danske bidrag til projektet ‘National Sports Governance Observer’, som er koordineret af Play the Game. Projektet er støttet af Europakommissionen gennem Erasmus+ programmet. Læs mere om projektet på www.playthegame.org.

Use of cookies

The website www.playthegame.org uses cookies to provide a user-friendly and relevant website. Cookies provide information about how the website is being used or support special functions such as Twitter feeds. 


By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. You can find out more about our use of cookies and personal data in our privacy policy.